Aura's readen

Aura’s readen of lezen

   

Wat is een reading?

Tijdens het lezen van de aura (energieveld om ons heen), dit wordt gedaan door de reader, ‘leest’ hij of zij de energie van de ander (readee).  Hierbij komt praktische informatie naar voren in vorm van beelden, gevoelens en/of ideeën. De reader ‘kijkt’ wat dit alles voor betekenis heeft voor de readee en verwoordt dit.

De aura op zich vormt een algeheel beeld, dit is de wijze waarop je naar buiten treed. Maar de aura is ook opgedeeld in kleinere energiegebieden (=chakra’s) elk met specifieke informatie. Bijvoorbeeld: bij de voeten vinden we informatie over hoe we ons levenspad bewandelen, hoe we in het leven staan.  Bij de keel vinden we informatie over hoe we communiceren.

De reader gaat op systematische wijze al deze chakra’s langs.

 

De praktijk:

De reader en de readee nemen tegenover elkaar plaats. Na een korte uitleg van mijn werkwijze kan het readen beginnen. Tijdens het readen zit ik voornamelijk met mijn ogen dicht om me zo goed mogelijk op de energie te kunnen concentreren.

Bij elk nieuw onderdeel wordt kort uitgelegd waar het chakra voor staat. Vervolgens wordt de readee gevraagd zijn of haar voor- en achternaam te noemen. Op deze manier kan ik me goed concentreren op de energie van de readee.

Aan het eind van elk onderdeel is het mogelijk om vragen te stellen ter verduidelijking.

Specifieke vragen, bijv. m.b.t. een thema/probleem, kunnen beter aan het eind van de reading gesteld worden. Vaak gebeurt het dat, gedurende de reading, de vraag al beantwoord wordt.

In totaal duurt de reading ongeveer 1,5 uur en wordt opgenomen op CD zodat de informatie thuis rustig kan worden nageluisterd. Ook na een langere periode kan er, bij het naluisteren, nog informatie naar voren komen die eerder niet is opgevallen.

 

Waarom een aurareading laten doen?

·        Uit nieuwsgierigheid en om op praktische wijze kennis te maken met aura’s en         chakra’s

·        Ter vergroting van uw zelfkennis

·        Om een probleem op een andere manier te benaderen

 

 

Andere vormen van Readen

 

Naast het readen van de aura en de chakra’s van de readee kan er ook een deelgebied geread worden bijv.:

·        M.b.t. tot een bepaald thema

·        Relatie reading, in de breedste zin van het woord. (dit betreft het stukje                 energie wat tussen 2 of meer personen is, inclusief de readee)

·        Bij kinderen met problemen, bijvoorbeeld op school, kunnen de ouders het             probleem/thema aangeven, vervolgens kan er een korte reading gedaan worden     waarbij overigens, het kind niet aanwezig is. Het resultaat wordt met de ouder(s)     doorgenomen. Eventueel kan er aansluitend een behandeling met Bach Bloesems     volgen.

 

 

 

Kosten:

 

Een reading duurt ongeveer 90 min. en kost 90,00 euro

De reading wordt opgenomen en deze krijgt u mee op CD om thuis alles nog een keer te kunnen naluisteren.  Ook is het goed om na 6-12 maanden de reading nog eens te beluisteren. Het kan zijn dat bepaalde items dan pas duidelijk zijn of dat er onderwerpen naar voren komen die eerder niet zijn opgevallen.